T2 - CN 8:00 AM - 21:00 PM

0961922993

congtycsx@gmail.com

Tất cả tin tức

Công nghệ Nano Bạc - Từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tế 03/12/2021

Công nghệ Nano Bạc - Từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tế

Tác dụng của ion bạc lên cơ thể con người 03/12/2021

Tác dụng của ion bạc lên cơ thể con người

Ứng dụng của công nghệ nano 03/12/2021

Ứng dụng của công nghệ nano

Định nghĩa về công nghệ nano 03/12/2021

Định nghĩa về công nghệ nano

Công nghệ nano - Cuộc cách mạng trong y dược học 03/12/2021

Công nghệ nano - Cuộc cách mạng trong y dược học

Kết quả trải nghiệm Dung dịch đa năng dưỡng hoa tươi lâu 03/12/2021

Kết quả trải nghiệm Dung dịch đa năng dưỡng hoa tươi lâu

Kết quả trải nghiệm khẩu trang của chị Hương Xuân về khẩu trang 03/12/2021

Kết quả trải nghiệm khẩu trang của chị Hương Xuân về khẩu trang

Trải Nghiệm Nước Súc Miệng Green Cool 03/12/2021

Trải Nghiệm Nước Súc Miệng Green Cool

Kết quả trải nghiệm Gel làm lành vết thương của cháu Nguyễn Quang Võ 7 tuổi 03/12/2021

Kết quả trải nghiệm Gel làm lành vết thương của cháu Nguyễn Quang Võ 7 tuổi

Khẩu trang MISU Nano Bạc G.Life - Cảm nhận của chị Xuân 03/12/2021

Khẩu trang MISU Nano Bạc G.Life - Cảm nhận của chị Xuân