T2 - CN 8:00 AM - 21:00 PM

0961922993

congtycsx@gmail.com

Công nghệ

Đặc tính khử trùng của Nano Bạc 03/12/2021

Đặc tính khử trùng của Nano Bạc

Ứng dụng của Nano Bạc trong y tế và đời sống 03/12/2021

Ứng dụng của Nano Bạc trong y tế và đời sống

Đề tài Nghị định thư Khoa học - Công nghệ về Nano Bạc 03/12/2021

Đề tài Nghị định thư Khoa học - Công nghệ về Nano Bạc

Lịch sử ứng dụng nguyên tố bạc trong y học 03/12/2021

Lịch sử ứng dụng nguyên tố bạc trong y học

Công nghệ Nano Bạc - Từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tế 03/12/2021

Công nghệ Nano Bạc - Từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tế

Tác dụng của ion bạc lên cơ thể con người 03/12/2021

Tác dụng của ion bạc lên cơ thể con người

Ứng dụng của công nghệ nano 03/12/2021

Ứng dụng của công nghệ nano

Định nghĩa về công nghệ nano 03/12/2021

Định nghĩa về công nghệ nano

Công nghệ nano - Cuộc cách mạng trong y dược học 03/12/2021

Công nghệ nano - Cuộc cách mạng trong y dược học