T2 - CN 8:00 AM - 21:00 PM

0961922993

congtycsx@gmail.com

Đề tài Nghị định thư Khoa học - Công nghệ về Nano Bạc

Đề tài Nghị định thư Khoa học - Công nghệ: Nghiên cứu chế tạo và phát triển ứng dụng một số vật liệu Nano Bạc để khử trùng trong y tế, đời sống và sản xuất

Tên chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía Việt Nam: Nguyễn Việt Dũng, Viện Công nghệ Môi trường.

Tên chủ nhiệm, cơ quan đối tác: GS. VS. M. A. Ananhian - Giám đốc Tập đoàn Công nghệ Nano.

- Tập đoàn Công nghiệp Nano, Liên Bang Nga.

- Công ty TNHH LANACOM.

- Địa chỉ cơ quan đối tác:

+ Tập đoàn Công nghiệp nano, Liên bang Nga;

+ Địa chỉ: 38 B. Tatarskaya, Moskva 113184, Liên Bang Nga;

+ Công ty TNHH LANACOM;

+ Địa chỉ: UI. Malaia Dmitrovka, d.15, Moskva.

- Mục tiêu và nội dung chính:

+ Nghiên cứu chế tạo Nano Bạc

+ Nghiên cứu ứng dụng chế tạo bình xịt dung dịch Nano Bạc và băng gạc Nano Bạc

+ Nghiên cứu tác dụng của băng gạc tẩm Nano Bạc trong điều trị tại chỗ tổn thương bỏng.

- Sản phẩm đạt được:

+ Đã chế tạo được dung dịch nano bạc theo 2 phương pháp là mixen đảo và dung dịch nước với kích thước hạt bạc trong khoảng từ 10nm đến 50nm, chất lượng ổn định.

+ Nghiên cứu ứng dụng Nano Bạc làm bình xịt khử trùng với nồng độ Nano Bạc là 5 ppm đạt hiệu quả diệt trên 99% vi khuẩn trong cả thí nghiệm in vivo và in vitro.

+ Chế tạo được băng gạc Nano Bạc chữa vết thương từ dung dịch tẩm 500 ppm. Đã thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng tại Viện Bỏng Quốc gia về khả năng điều trị vết thương bỏng bằng băng Nano Bạc tự chế tạo và so sánh với sản phẩm cùng loại của Hồng Kông. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả điều trị vết thương bỏng của băng Nano Bạc tự chế tạo đạt hiệu quả cao chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại.

- Thời gian thực hiện: Từ  06/2007 đến 6/2009

 

Tin liên quan

Đặc tính khử trùng của Nano Bạc 03/12/2021

Đặc tính khử trùng của Nano Bạc

Ứng dụng của Nano Bạc trong y tế và đời sống 03/12/2021

Ứng dụng của Nano Bạc trong y tế và đời sống

Lịch sử ứng dụng nguyên tố bạc trong y học 03/12/2021

Lịch sử ứng dụng nguyên tố bạc trong y học

Công nghệ Nano Bạc - Từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tế 03/12/2021

Công nghệ Nano Bạc - Từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tế