T2 - CN 8:00 AM - 21:00 PM

0961922993

congtycsx@gmail.com

Hoạt động của G.Life

Ứng Dụng Nano Bạc Trong Cuộc Sống 05/02/2022

Ứng Dụng Nano Bạc Trong Cuộc Sống

Lễ ký kết giữa G.Life với Viện Nghiên Cứu Các Bài Thuốc Dân Tộc Việt Nam 22/01/2022

Lễ ký kết giữa G.Life với Viện Nghiên Cứu Các Bài Thuốc Dân Tộc Việt Nam

Lễ ký kết G.Life hợp tác với Công Đoàn Y Tế Việt Nam 21/01/2022

Lễ ký kết G.Life hợp tác với Công Đoàn Y Tế Việt Nam

G.Life cùng trường học phòng, chống đại dịch Covid 19 11/01/2022

G.Life cùng trường học phòng, chống đại dịch Covid 19

Thị sát Nhà máy sản xuất của G.Life 03/12/2021

Thị sát Nhà máy sản xuất của G.Life

Lễ ký kết phân phối các sản phẩm G.Life 03/12/2021

Lễ ký kết phân phối các sản phẩm G.Life

G.Life ủng hộ công tác chống dịch tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 03/12/2021

G.Life ủng hộ công tác chống dịch tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương