T2 - CN 8:00 AM - 21:00 PM

0961922993

congtycsx@gmail.com

Sáng ngày 2/4/2021, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Cuộc sống xanh cùng các đối tác xuống nhà máy sản xuất. Đây là nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP mà công ty đã tin tưởng để phối hợp sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao mang đến người tiêu dùng trên cả nước.
Dưới đây là một số hình ảnh đặc biệt của chuyến đi.